Skadedyr og hygiene i næringsmiddelbedrifter

«Ved å få profesjonell ekspertise til å sikre mot skadedyr tar du ansvar for dine ansatte, kunder og ikke minst – ditt renomè»

Skadedyr er et betydelig problem. Insekter blir ofte fraktet inn på matvarelager med råvarer. Inne i lokalet formerer og sprer insekter seg raskt til alle typer mat og produksjonsutstyr. Det er desverre et faktum at bedrifter har store tap i form av ødelagte varer, eller som følge av produksjonsstans. Ved noen anledninger blir insektene også med ut til forbruker/kunde og kan dermed føre til tapt anseelse.

Hygienekontroll av næringsmiddelbedrifter for å beskytte forbrukerne, er høyt prioritert. Statlige organer kontrollerer dette for å beskytte forbrukerne. Det stilles stadig strengere krav til skriftlig dokumentasjon. At vi til stadighet ser i media at næringsmiddelbedrifter får pålegg om utbedring eller i verste fall stenges, på grunn av dårlige rutiner rundt hygiene og forebygging mot skadedyr er skremmende.

Det kommer tydelig frem i Næringsmiddelforskriftens del B; «Anbefalinger for retningslinjer for god hygienepraksis», punkt 2:

«Enhver næringsmiddelbedrift er pålagt å  følge næringsmiddelforskriften som tar for seg krav til rutiner, praksis og metoder for å sikre at næringsmidler produseres, håndteres, pakkes, lagres og transporteres under hensiktsmessige, hygieniske forhold, herunder effektiv rengjøring og skadedyrbekjempelse.

Og, i Forskriftene om skadedyrbekjempelse, kapitell II § 2-1 og § 2-2:

«Eier eller bruker av bygning, innretning m.m. plikter  å iverksette tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr.»

Det er åpenbart at kravene til skadedyrkontroll er høye og det er heller ingen tvil om at behandlingsmulighetene er snevre. I næringsmiddelindustrien er det ikke et allternativ å benytte kjemiske bekjempelsesmidler.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har over 30 års erfaring og ekspertise med forebygging, kontrollering og bekjempelse av skadedyr og kan derfor tilby skreddersydde løsninger for både små og store bedrifter.

Vi har spesialisert oss på å bistå alle typer næringsmiddelbedrifter  med internkontroll med tanke på både sanitasjon og sikring.
Mer om dette finner du under fanen «Internkontroll» og «HACCP» eller ved å kontakte oss for en uforpliktende prat.