HAACP

Dette er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point, direkte oversatt til «fareanalyser og kritiske styringspunkter»
HACCP er en metode for å identifisere, vurdere og kontrollere farer som er vesentlige for produksjon av «Trygg mat».
I Norge er det hygieneforskriften som stiller krav til HACCP. Man ser stadig oftere at det stilles krav til at næringsmiddelbedrifter har gjennomført og implementert HACCP i sin virksomhet.

HACCP- metoden består av 7 prinsipper:

 •  Å kunne utføre fareanalyser
 •  Å identifisere kritiske styringspunkter
 •  Å kunne fastsette kritiske grenser for kritiske styringspunkter
 •  Å kunne etabere et system for overvåking og kontroll av kritiske styringspunkter
 •  Å kunne etablere en plan for avviksbehandling / korrigerende tiltak
 •  Å kunne etablere prosedyre for verifisering
 •  Å kunne etablere dokumentasjon og registreringer

Fareanalysen er i  prinsipp sentral for gjennomføringen av HACCP-metoden. En fare er hva som helst ved et næringsmiddel som som kan forårsake skader eller sykdom hos forbruker, for eksempel snakker vi da om:

 • Biologisk materiale (f. eks. bakterier, virus eller sopp)
 • Kjemiske materialer (f. eks. rengjøringsmidler eller plantevernmidler)
 • Fysiske gjenstander (f. eks. metall, glass eller plast)
 • Allergener (f. eks. nøtter)

Man gjør en risikovurdering basert på hvor høy sannsynlighet det er for at en fare oppstår og evt. hvor store konsekvenser dette vil medføre. Til dette arbeidet vil gode analyserutiner være uunværlige.

Det er også viktig å kunne skille på faktorer som inngår i selve prosessen (tining, oppvarming og nedkjøling i matlagingsprosessen) og andre nærliggende faktorer som regnes som grunnforutsetninger. Eksempler på grunnforutsetninger er:

 • Opplæring
 • Renhold
 • Soneinndeling
 • Personlig hygiene
 • Avfallshåndtering
 • Vedlikehold
 • Skadedyrkontroll

Helt avsluttende er det avgjørende å etablere gode arbeidsrutiner for hvordan  HACCP-planen kan implementeres som en naturlig del av daglig arbeid. Den bør også inngå som en naturlig del av kvalitetssystem i virksomheten.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS har over 30 års erfaring og ekspertise med forebygging, kontrollering og bekjempelse av skadedyr og kan dermed bistå med Skadedyrkontroll, som er en av grunnforutsetningene i HACCP . Våre offentlig godkjente tekninker vil etter inspeksjon av virksomhet kunne overvåke og sikre kritiske soner i bedriften. Våre teknikere fører rapporter etter hver kontroll, disse vil fungere som dokumentasjon på grunnfroutsetingen; Skadedyrkontroll.