Kokk jobber i kjøkken

IK-mat

For dårlig mathygiene er ofte årsak til matforgiftning hos folk. Matforgiftning varer som regel i 1-7 dager. Kjennetegnet for matforgiftning som er resultatet av for dårlig mathygiene er magesmerter, diaré, kvalme, oppkast og feber.

Vanligvis bryter sykdommen ut innen 36 timer etter inntak av besmittet mat. For dårlig mathygiene er ofte et problem på butikker, restauranter, og bakerier.
Forbrukerne bør være kritiske når de handler mat, fordi på den måten bidrar de til bedre mathygiene.

Omfattende kontroller av mathygiene i butikker, restauranter, kiosker og lignende viser at norsk mathygiene ikke er på det beste nivået enda. Særlig små bedrifter bryter kravet på mathygiene.

Sommeren er den årstiden mathygiene bør kontrolleres ekstra nøye. Stigende varme, større luftfuktighet gjør at bedrifters mathygiene er vanskeligere å håndtere.

IK-mat forskriften trådte i kraft 01.01.95, og bestemmelser hva Virksomheten må gjøre for at maten skal være helsemessig trygg, av riktig kvalitet, og merket med de riktige opplysningene om produktet.

Woman in a white kitchenEt fungerende IK-mat system gjør at feil oppdages på et tidlig tidspunkt, produktene får jevnere kvalitet og virksomheten kan unngå å selge/servere helseskadelige matvarer. Ik mat system påbyr internkontroll som skal inneholde:

  • Oversikt over de krav i næringsmiddellovgivingen som gjelder for virksomheten
  • Oversikt over hvordan virksomheten er organisert
  • Rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivingens krav og styring med de kritiske punktene
  • Rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og rutiner for å hindre gjentakelse
  • Registreringer som virksomheten finner nødvendig å oppbevare (for eksempel temperaturregistreringer eller skadedyrraporter)
  • Virksomheten skal revidere sitt internkontrollsystem
  • Virksomheten skal ha rutine for å sikre at kun gjeldende rutiner blir benyttet
  • Virksomheten skal sikre at de ansatte har opplæring i internkontrollsystemet for å sikre best mulig mathygiene

Forskriften gjelder for alle som produserer, pakker, transporterer, lagrer, importerer, serverer eller på annen måte håndterer eller frembyr næringsmidler. Kort sagt dreier det seg om å opprettholde et høyest mulig nivå i forhold til mathygiene.