Chef chopping a carrot

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point – Risikoanalyse og kritiske kontrollpunkt. HACCP er basert på Codex Alimentarius, utviklet av Food and Agrucultural Organization av FN og WHO.

HACCP er et forebyggende sikkerhetssystem for å analysere matprosesser i næringsmiddelvirksomheter. Systemet har fokus på å identifisere mikrobielle, kjemiske eller fysiske forurensning, som kan ha innvirkning på matvaretryggheten. Samt forbyggende tiltak som er nødvendige for å redusere og kontrollere faren til et akseptabelt nivå.