Chef chopping a carrot

Hygiene

Hygiene og matvaretrygghet er viktige stikkord som du kan lese mer om i artiklene du finner under.

IK-mat

IK-mat For dårlig mathygiene er ofte årsak til matforgiftning hos folk. Matforgiftning varer som regel i 1-7 dager. Kjennetegnet for matforgiftning som er resultatet av for dårlig mathygiene er magesmerter, diaré, kvalme, oppkast og feber. Vanligvis bryter sykdommen ut innenles mer...

HACCP gammel

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point – Risikoanalyse og kritiske kontrollpunkt. HACCP er basert på Codex Alimentarius, utviklet av Food and Agrucultural Organization av FN og WHO. HACCP er et forebyggende sikkerhetssystem for å analysere matprosesser i næringsmiddelvirksomheter. Systemetles mer...