Hvordan kan jeg vite at jeg har veggedyr eller veggdyr som de kalles? Hvordan ser veggdyr ut på madrassen? Hvilke spor og hvor skal jeg lete etter spor etter veggdyr? Kan de overføre smitte? Er det stikk eller bitt?
Spørsmålene er mange og du kjenner kanskje at hysteriet brer seg lett i kroppen. Vi forstår deg, det er stressende og fortvilende og skaper mye ekstra jobb og ha disse krypene hjemme. Vi vil derfor her vise deg noen bilder og svare på de vanligste henvendelsene vi får. Altså hvilke tegn og hvor du skal se etter disse dyrene.

Litt om veggdyr og livssyklusen Veggedyr-jobb
Veggeyr er en blodsugende tege. Den har en oval og flat kroppsform og er rødbrune på farge. De er små, kun 4-5 mm lange og 3 mm brede. Dersom du finner individer som er lysere på farge kan det tyde på at det er lenge siden sugde blod sist. Veggdyrene er nattaktive dyr som primært har tilholdssted der vi hviler, med andre ord vil det si i stua og på soverommet. De kommer frem fra sine skjulesteder i nattens mulm og mørke og livnærer seg på å suge blod av oss mennesker. De bedøver når de biter, slik at det er vanskelig å oppdage dem når de besøker oss og de er raske og bruker kun 5- 10 minutter på et måltid. Deretter vil de vende tilbake til skjuleplassen sin hvor de legger egg. Da sitter de gjemt i sømmer på madrassen, i mellom puter i sofaen, altså i nærheten av der du oppholder deg. Et veggdyr legger mellom 200-500 egg i løpet av sitt voksne liv. Ett egg bruker kun 4-20 dager på å klekke og hele livssyklusen til veggdyret tar kun 4 til 5 uker. Ettersom livssyklusen er så kort, skal det ikke lange tiden til med et veggdyr-angrep før angrepet er så stort at veggdyrene må finne nye skjulesteder. Da vil de ofte foretrekke sprekker i gulv, bak lister eller (for eksempel i panel eller bak lister) på vegg. Ser man veggdyr på vandring i dagslys, tyder dette på stor bestand. Du kan lese mer om veggdyr her 

Hvor kommer disse ekle skapningene fra og hvordan får jeg de med meg hjem? veggedyr - sengeramme

Det er en myte at veggdyrangrep skyldes dårlig hygiene. De spres raskt ved sirkulasjon av brukte møbler og innbo, eller via reisebaggasje. Også der det er stor gjennomtrekk av mennesker eller mange mennesker på samme plass som på hoteller og overnattingssteder, i bokollektiv og boligblokker eller på offentlig transport vil utgjøre de største risikosonene. Dessverre er det sånn at hvis man har fått med veggdyr hjem og de har etablert seg i et rom er det ikke uvanlig at det spres til flere rom i bygget.
Det kan være vanskelig å få øye på dyrene, men derimot er det lett å se etter ekskrementer, huder og egg. Ser du derimot veggdyr på høylys dag er det et tegn på et betydelig angrep. Du kan selv lete etter veggdyr ved å løfte opp madrassen, brett ut sømmen og ta en titt langs sømmen. Se langs rammen og i sprekker på selve sengen. Tilsvarende inspeksjon kan du gjøre i sofaen din og langs og bak gulvlistene. Dersom det er små sorte prikker som visst på bildet her, tyder det på at du har et veggdyrangrep.

Hvilke fysiske tegn kan jeg finne

bites from Bedbug photo
Photo by snowpeak

De fysiske tegnene du kan finne på deg selv er bittene. De kan minne litt om myggstikk eller eksem, først merker man kanskje bare et bitt og tenker ikke så mye over det. Etter hvert vil man bli bitt gjentatte ganger og det samme vil antakelig skje andre i husstanden. Dessuten er det typisk at bittmerkene kommer rundt ankler, håndledd eller på halsen, altså på deler av kroppen som ikke er tildekket av dyne. Det er heller ikke uvanlig å oppdage blodflekker i sengen, disse kommer fra bittene etter at veggedyret er ferdig med å suge blod fra deg, og som med andre stikk og bitt er det ikke uvanlig å blø litt i etterkant.
Det er ikke kjent at veggdyr overfører sykdommer til mennesker, derimot vet vi at noen har fått infeksjon etter å ha klødd bittene til blods og deretter fått bakterie-infeksjoner i såret.
Men vi ser at det er en stor psykisk påkjenning og belastning for folk å ha veggdyr, ofte fordi at i de fleste tilfeller har man hatt veggdyr over lang tid før det oppdages. Det er en stor påkjenning å vite at man har delt seng med disse krypene i flere måneder.

Søk profesjonell hjelpveggedyr bak panel - Kopi
Å bli kvitt veggdyr er en omfattende jobb. Det kreves både frysing av klær, møbler, inventar. Lister må løsnes og det må behandles med damp og kjemikalier. Å tro og håpe på at veggdyrangrep vil dø ut av seg selv er helt usannsynlig og vil i motsatt fall føre til spredning. Det er nedfelt med lov at man plikter å bekjempe skadedyr, det kan du lese her:
Utdrag fra Forskrift om skadedyrbekjempelse kapittel 2 § 2-1 og 2-2- lyder som følger:
«Eier eller bruker har et ansvar for å iverksette tiltak for å forebygge og utrydde forekomst av skadedyr. Dersom eier og bruker er samme person, vil spørsmålet om fordeling av ansvar mellom eier og bruker ikke oppstå. Der eier og bruker er to forskjellige subjekter, har begge en selvstendig plikt til å iverksette tiltak i henhold til bestemmelsene. Dette innebærer at begge kan bli holdt ansvarlig dersom kravene ikke er oppfylt. Det er imidlertid naturlig at det er brukeren som tar initiativ til tiltakene dersom skadedyrproblemet er av lokal art og der det i all hovedsak er brukeren som er skadelidende. Foreligger det et større skadedyrproblem, for eksempel i et hus med utleieleiligheter med flere brukere, er det naturlig at eieren tar initiativet.»
Flere og flere forsikringsselskaper dekker veggdyrbekjempelser og derfor kan det være hensiktsmessig å forhøre seg med dem før man bestiller en bekjempelse av veggdyr.
Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS har ekspertise og over 20 års erfaring med forebygging, kontrollering og bekjempelse av skadedyr og har spesialisert oss på å bistå med veggdyrbekjempelse.