stress photoVi blir kontaktet med mange spørsmål, både om hvilke skadedyr de har, hvilke bekjempelsestiltak som er nødvendig, hvilke tiltak de kan gjøre selv og ikke minst bekymringen rundt kostnadene. Mange opplever det som svært stressende å oppdage at de har fått skadedyr. Bare tanken på alle tiltak som må gjøres og kostnadene det medfører, er stressende for de fleste.
Kanskje passer det ikke lommeboken å bruke mye penger på skadedyrbekjempelse akkurat nå.
Og ja, det er umulig å si hva en bekjempelse koster ettersom oppdragene varierer på ulike type skadedyr og omfang av skade. Å observere en rotte komme opp av toalettet, finne stokkmaur krypende «alle steder» eller oppdage at du har biller i melet på kjøkkenet krever ulike typer bekjempelser. Derfor er det viktig at enkelte faktorer avdekkes så tidlig som mulig:

  • Artsbestemmelse
  • Funn av inngangsport
  • Skadeomfang
  • Bekjempelsestiltak

Når disse faktorene er avdekt vil vi kunne gi deg et kostnadsoverslag for hva bekjempelsen vil koste. Ofte blir folk overrasket over at bekjempelsen blir rimeligere enn først antatt.

Gode råd kan fort bli dyre

stress photo
Photo by fsecart

Å oppleve at huset ditt er blitt bolig for flere enn opprinnelig tenkt er ingen hyggelig tanke, og akkurat i slike tilfeller kan gode råd bli dyre. Vi anbefaler å unngå alle kjerringråd før du har kontaktet en fagmann.

Ofte kan kjerringråd føre til ytterligere spredning og et større angrep. Å kontakte en fagmann på området kan spare dere for unødig bruk av tid og penger og begrense skadene på boligen.

Enkelte haster avgårde til butikken for å kjøpe dyre midler for å starte en bekjempelse selv. Man sprayer litt her og der og tror at problemet er løst, men det viser seg at skadedyrene er tilbakevennende. I mange tilfeller hvor vi kommer inn i etterkant av slike «brannslukkingsjobber» ser vi at omfanget av infestasjonen og skaden er blitt større og at maurene danner nye kolonier. Jobben blir mer komplisert for oss dersom man har gjort tiltak før man har rådført seg. Eksempelvis er det mer utfordrende for oss å bekjempe et maur-angrep dersom du har støvsugd og strødd maurmiddel, kjøpt i butikk, utover. Våre teknikere vil på en befaring følge mauren for å finne inngangsporten. Forskjellen på maurmiddelet vi bekjemper med og det du selv får kjøpt i butikken, er at det vi benytter vil mauren ta med tilbake til bolet og fore dronningen med. Det du selv får kjøpt i butikken tar livet av mauren før den rekker tilbake til bolet. Man vil aldri få bukte med et maurproblem før dronningen er bekjempet.

Verktøyet er halve jobben

tools photoVi sier som de gjør i bygge-bransjen; «Verktøyet er halve jobben».
Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har over 20 års erfaring med skadedyrbekjempelse, vi har kompetanse på skadedyrenes biologi og levevis, riktig bekjempelsesutstyr og bekjempelsesmidlene som kreves for å få bukt med ditt skadedyrproblem.
Det er viktig for oss å etterstrebe myndighetenes krav om å utføre miljøriktig skadedyrbekjempelse, så langt det lar seg gjøre. I noen tilfeller må vi ty til kjemiske midler for å få bukt med problemet. Med andre ord så kan vi hjelpe deg! Hvis du ønsker å drøfte det med oss ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat på vår døgnvakttelefon 33 33 00 00 eller les mer på vår hjemmeside som du finner her