Ulike skadedyr krever ulik håndtering, og det er flere faktorer som spiller inn når man skal bekjempe skadedyr. I denne artikkelen tenker vi å ta for oss de bekjempelsene som er mest omfattende for deg som kunde og som kan variere mye i pris.

veggedyr-veggdyrVeggdyr:

Veggdyr er en blodsugende tege som livnærer seg på å suge blod fra mennesker. Dette er ikke et skadedyr som forekommer som følge av dårlig hygiene, som mange tror.
Tidligere var veggdyr svært utbredt i Norge, men ved hjelp av insektmidler ble det nesten utryddet på 1950-tallet. Men i de seneste årene har forekomsten av veggdyr økt kraftig over store deler av verden som en følge av at vi mennesker reiser mer, både i privat og jobb-sammenheng. Veggdyr forekommer gjerne på steder hvor det er hyppig gjennomtrekk av mennesker som på hoteller og i campinghytter.
Når veggdyret har etablert seg i et rom, spres de lett til flere rom eller leiligheter i samme bygning.

Man ser at dersom veggdyr opptrer på hoteller, i bokollektiv, boligblokker eller på større eiendommer der det er flere boenheter er det ekstremt viktig at bekjempelsen foregår samlet slik at man oppnår ønsket resultat, nemlig å bli kvitt veggdyrene.
En av faktorene som avgjør prisen for en bekjempelse av veggdyr er hvor mange rom som må behandles derav hvor stort omfanget av utbruddet er. Dersom et utbrudd oppdages tidlig har nødvendigvis ikke veggdyrene spredd seg til mange rom. Dette avdekkes ved en befaring der en tekniker vil kunne fastslå varighet og omfang basert på livssyklusen til veggdyret. Det skreddersys en behandlingsplan for hvert enkelt tilfelle.

brun-pelsbillePelsbille:

Brun Pelsbille ble oppdaget for første gang i Norge, på et studenthjem på Majorstua i Oslo i 1983, derav navnet «Majorstu-billen». Etterhvert ble den meget vanlig her og spredte seg raskt til andre bystrøk på Oslo vest. Nå kan man finne denne billen i hele Oslo og dessuten i andre deler av landet som Harstad, Trondheim, Lillehammer og så langt sør som til Skien.

Billen lever fritt i naturen og kommer ofte inn som tilfeldige gjester gjennom åpne vinduer, dette i seg selv utgjør ingen fare ettersom det kun er billens larver som regnes som skadegjørere. Det er ikke uvanlig å kunne se billene seile sakte gjennom rommet, eller å finne døde biller i vinduskarmen der de har flydd mot lyset uten å komme videre. Derimot vil man finn både egg, larver, pupper og biller ved et godt etablert angrep, og utfra dette kan man estimere varigheten på angrepet.

Det er svært vanskelig å forebygge mot brun pelsbille, men godt renhold kan forhindre at de blir mange.

Størst skade gjør billens larver på møbler og klær laget av skinn. Det er en stor og utfordrende oppgave å bekjempe Brun Pelsbille dersom de er godt etablert i et hus. Dette vil vi kunne avdekke ved en befaring og deretter skreddersy en behandlingsplan for hvert enkelt skadetilfelle. De kan være motstandsdyktige mot bekjempelsesmidler, noe som gjør prosessen utfordrende og svært tidkrevende og som vil være avgjørende ved prissetting.

Tysk kakkerlakk (2)Kakerlakker:

Det finnes omkring 4000 forskjellige kakerlakk-arter på verdensbasis, men kun 20 av disse regnes som skadedyr. I Norge har vi en frittlevende kakerlakk, Markkakerlakken. Den finnes over hele landet, men gjør ingen skade på hus og eiendommer og kan heller ikke formere seg innendørs.

Mange av oss stifter bekjentskap med kakerlakker når de følger med hjem i bagasjen etter besøk i varmere strøk. Største årsak til at tropiske kakerlakker opptrer her er antakelig import av varer. De tropiske kakerlakkene som regnes som skadedyr, må bekjempes dersom de opptrer innendørs i Norge.
Kakerlakker er altetende og nattaktive og derfor kan det være vanskelig å få øye på dem. De trives i sprekker og hulrom der de kan gjemme seg, og de vil pile raskt avgårde dersom de blir skremt. Skulle man oppdage kakerlakker på dagtid, kan dette tyde på at man har en stor bestand. Kakerlakkene trives best når de har tilgang på varme og fukt, derfor finner vi dem ofte på kjøkken, i sluk på bad, i luftekanaler og søppelsjakter.
Alle stadier av kakerlakker; eggkapsel, nymfe, voksen samt døde individer og huder/eggkapsler er svært allergifremkallende. I tillegg vet vi at ettersom kakerlakker raskt flytter seg fra rene til urene flater kan de bringe med seg smitte som virus, bakterier, sopp og parasitter og derfor kan gjøre oss mennesker syke.
Det er derfor viktig å bekjempe kakerlakker dersom man opplever en infestasjon. Det er ofte tidkrevende ettersom de har livssykluser på minimum 3 måneder. I større bofelleskap som blokker og sameier er det viktig at man foretar en koordinert bekjempelse slik at man har større sjanse for å lykkes med å komme dem til livs.
Overnevnte faktorer er også avgjørende for hva en bekjempelse vil koste. Ved en befaring vil våre teknikere kunne avdekke et antatt omfang og utfra det anslå en pris på bekjempelse.

stokkmaurMaur

Det er oppdaget ca 12 500 maurarter på verdensbasis, kun 53 av disse artene lever i Norge.
Maur er sosiale dyr, de bygger reir/bol og lever sammen i samfunn og kolonier, for de fleste kjent som maurtuer.
Maur som lever fritt i naturen er ikke å anse som et skadedyr, det er først når den anlegger reir innendørs eller i bygningsmasse den regnes som skadedyr. De fleste maurarter vi har i Norge kan forårsake stor skade på bygningsmasse. Uansett opplever de fleste at det er særdeles ubehagelig å få maur inn i boligen. Om sommeren kan svermende maur være sjenerende dersom de slår seg ned på terrasser eller uteområder, eller i verste fall innendørs i boliger.
Det er viktig å artsbestemme mauren før en bekjempelse settes i gang, ettersom de ulike maurene opptrer på ulikt vis. Ved en befaring kan man raskt fastslå art og omfang av angrepet slik at nødvendige tiltak kan settes i gang. Dette er selvfølgelig avgjørende for prissetting også.

Skadedyrhåndtering er viktig for å skåne både individ og miljø. Og det er utvilsomt lurt å kontakte et skadedyrfirma dersom du mistenker at du har et skadedyrproblem. Å komme tidlig inn kan begrense omfanget av skaden og man kan starte en bekjempelse så raskt som mulig. Vi har kort responstid og vil kunne avdekke hvilke art, omfang av infestasjon og gi et pristilbud ved befaring.