Bydue

Fugler i næringsmiddel

Oversikt med bilder, fakta og råd om ulike typer fugler som anses som skadedyr i næringsmidddelindustrien.

Duer

Duer

Duer -byduer finnes over hele landet, særlig i byer og tettbygde strøk ettersom de er avhengige av mennesker for å finne mat og hekkeplasser. De kan for mange virke som et hyggelig innslag i bybildet sammen med barna, men ikkeles mer...

Måker

Måker

Måkene er først og fremst ute etter mat. De er nesten «altetende», men er egentlig ikke åtselfugler. Da det ikke er så mange fiskemottak lengre, søker de automatisk til andre steder i sin søken etter mat. Måkene spiser det meste,les mer...

Gråspurv

Gråspurv

Gråspurv (Passer domesticus) er nok ikke noe folk flest forbinder med et skadedyr, men i stedet et harmløst lite vesen. Dersom spurvene blir mange kan de tilgrise steder de oppholder seg på med ekskrementer eller lage sjenerende bråk.   Allikevelles mer...