Sanering før bekjempelse

Før man kan starte en bekjempelse av skadedyr er det helt nødvendig å rydde og kjøre bort avfall.
Mange borettslag og sameier opplever at møbler, inventar og emballasje blir oppbevart i fellesareal i påvente av bortkjøring. Man tenker kanskje ikke på at dette skaper gode skjulesteder som faktisk tiltrekker seg skadedyr.

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll kan via våre samarbeidspartnere tilby utleie av containere og bistå med bortkjøring av avfall.
Vi er også behjelpelig med å rydde og fjerne avfall før sanering og gir gjerne råd til våre kunder om hvordan man bør organisere lager og boder på en hensiktsmessig måte for å gi minst mulig attraktive forhold for skadedyr.

Denne veiledningen er selvfølgelig kostnadsfri for hos oppdragsgivere hvor vi er engasjert til å utføre skadedyrbekjempelse. Dersom man ønsker en befaring og veiledning for å forebygge mot skadedyr, ta gjerne kontakt med oss.