Som alle andre levende organismer trenger også skadedyrene visse ting for å overleve:

 • Vann
 • Næring
 • Varme
 • Skjulesteder

Klarer man å begrense/hindre tilgangen på dette vil sjansen for at skadedyrene etablerer seg reduseres. Derfor er sanitasjon et særdeles viktig begrep i skadedyrkontroll. Med dette mener vi grundig renhold, fjerning av næringskilder, riktig søppelhåndtering, hindre/fjerne skulesteder, riktig lagring av varer og endring av miljøforhold.

Godt renhold

Ved grundig renhold vil man kunne fjerne gode næringskilder for skadedyrene. Ved en bekjempelse vi det være avgjørende for et godt resultat at det er godt rengjort på forhånd, slik at det ikke er andre «konkurrerende» matkilder tilgjengelig for skadedyrene. Best vil det være å bruke støvsuger for å fjerne tørre matrester, da tilfører man ikke fuktighet som de igjen trenger.

God søppelhåndtering

Det er viktig at man sikrer avfall ved å ha søppelkasser/-containere med lokk og at disse tømmes hyppig. Det er en selvfølge at søppel og matrester ikke blir liggende utenfor. At lokket er ordentlig lukket er en forutsetning for at fugler ikke «hjelper til» med å spre matrestene. Ved steder som håndterer mye avfall vil det være hensiktsmessig med søppelrom.

Fjerning av skjulesteder

Å lagre ting langs vegger på hus eller bygning vil kunne lage gode skjulesteder for skadedyrene. Det er derfor viktig og tenke at man holder vegetasjon som gress, busker og annen beplantning nede, og fjerner gjenstander som ligger inntil veggen. Rotter og mus er gode klatrere, så grener som henger over tak bør også fjernes.

Redusering av vann og fuktighet

Skadedyrene får problemer med å overleve uten fuktighet. Det vil derfor være avgjørende å minimere tilgangen på vann. Å reparere kraner som drypper, sette rist over sluk, fjerne fuktige materialer eller å la vann bli stående er noen eksempler.

Riktig lagring av varer

Minst mulig bør stå langs vegger eller direkte på gulv. Det bør brukes hyller, opp fra gulv og ut fra vegg, slik at det vil være enkelt å rengjøre rundt. Det er viktig med rotasjon av varene slik at de ikke blir stående for lenge i ro og dermed gi skjulested for skadedyrene.

Riktig lagring av tekstiler og pelsverk

Et angrep vil kun skje i tekstiler og pelsverk som ikke er i bruk. Ulltøy kan pakkes i tette plastkasser, at tøyet er rent før lagring er en forutsetning. Gamle fuglereir, muse- og vepsebol samt kadavre av pattedyr og fugler er gode formeringssteder for skadedyr og bør fjernes.

Sikring

Med sikring mener man å eliminere alle mulige inngangsporter for skadegjørere i bolig eller bygning.

 • Alle sprekker over 6 mm bør tettes (OBS: bør være motstandsdyktig mot gnaging).
 • Ventilasjons åpninger bør sikres med metallnetting.
 • Sluk tettes med rist, skrudd fast (en voksen rotte kan løfte opp mot 1,2 kg!!).
 • Tette overgangen mellom grunnmur og kledning.
 • Takrenner bør sikres.
 • Tetting/Sikring av røregjennomføringer vil redusere oppholdsstedene samt forhindre spredning.
 • Plastremser ved lagerinnganger, eller der dører ofte blir stående oppe.
 • Luftsluser i dører for å hindre insekter i å komme inn.
 • Due pigg -konstruert slik at det forhindrer fugler i å finne sitte-, hvile- og hekkeplasser.

 

Sanering

Sanering før bekjempelse Før man kan starte en bekjempelse av skadedyr er det helt nødvendig å rydde og kjøre bort avfall. Mange borettslag og sameier opplever at møbler, inventar og emballasje blir oppbevart i fellesareal i påvente av bortkjøring. Manles mer...